Om boken

NY UPPLAGA!
Nu med ännu fler praktiska råd och illustrationer.

Lätt att odla naturligt är en fantastisk inspirationskälla och en kunskapsbank. Den beskriver hur du lyckas med ekologiska odlingar och där de många illustrationerna tydligt visar hur olika saker fungerar.

Boken är uppdelad i 3 avsnitt; Hur naturen fungerar; Hur permakulturen fungera; Hur du praktiskt går tillväga. Bilagan är ett utmärkt uppslagsverk när odlingarna planeras.

Med den här boken vill jag ge inspiration så att många fler, antingen själva eller tillsammans med andra, börjar odla sin egen mat på ett naturligt sätt. När vi gör det startar vi en positiv spiral mot ett sundare liv – både för oss och naturen. Det behöver inte vara tidskrävande eller krångligt eller ens dyrt!

Smakprov

Läs utvalda sidor i boken